HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT – CHƯƠNG TRÌNH CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ

Tháng Mười 18, 2016 10:00 sáng

Cô và các con cùng làm những chiến sĩ rèn luyện sức khỏe

8619_445520772313934_8534335435880310484_n

 

1504_445520662313945_2859312698251651295_n

 

1937127_445520742313937_5795177017862993686_n

 

 

facebook_1477300601412

 

facebook_1477300586146