LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 4 THÁNG 10

Tháng Mười 24, 2016 8:54 sáng
 
Thứ/Ngày                        Nội dung công việc      Người thực hiện
Thứ Hai 24/10                               Họp giao ban                                                   BGH
Thứ Ba 25/10                     Kiểm tra công nhận PCGDXMC      Tổ phổ cập
Thứ Tư 26/10                        Tiếp tục hội giảng cấp trường                                                                          Tổ chức hội thi Cô nuôi giỏi  BGH + Toàn thể GV
Thứ Năm 27/10                      Kiểm tra ĐDĐC Lớp 5 tuổi       BGH + TTCM
Thứ Sáu 28/10                    Kiểm tra hồ sơ nuôi ăn bán trú       BGH + Kế toán
Thứ Bẩy 29/10            -Sáng: Họp thống nhất kế hoạch chuyển khu

– Chiều : lao động vệ sinh khu Tiền Tiến

 – BGH + CT  CMHS

– Toàn thể giáo viên