Lịch công tác tuần II tháng 09 từ 10-15/09/2018

Tháng Chín 10, 2018 9:32 sáng
   Thời gian                               Nội dung          Người phụ trách
Thứ 2          10/09           Họp giao ban đầu tuần BGH
      Thứ 3     11/09 Duyệt kế hoạch năm học Hiệu trưởng
     Thứ 4     12/09 Xây dựng và triển khai kế hoạch trung thu BGH
     Thứ 5     13/09 Họp ban đại diện CMHS BGH
      Thứ 6     14/09 Duyệt văn nghệ trung thu BGH+GV PT văn nghệ
     Thứ 7     15/09 Họp phụ huynh học sinh toàn trường BGH+ Toàn thể giáo viên