LỊCH CÔNG TÁC TUẦN II THÁNG 10 NĂM 2018 TỪ NGÀY 08/10 ĐẾN NGÀY 13/10

Tháng Mười 8, 2018 10:23 sáng
Thời gian Nội dung Người thực hiện
Thứ 2

08/10

Giao ban đầu tuần BGH
Thứ 3

09/10

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý và câph nhật dữ liệu lên hệ thống CSDL ngành GD tỉnh Nam Định HT, PHT, GVPT
Thứ 4

10/10

Kiểm tra vệ sinh bếp ăn BGH
Thứ 5

11/10

Dự giờ khối 4 tuổi BGH+TTCM MG
Thứ 6

12/10

Huy động trẻ nhà trẻ ra lớp GVNT
Thứ 7

13/10

Tổ chức dạy thêm, học thêm ngày thứ 7 BGH+GV

 

 

                                                                                                                       Nam Trực, ngày 04 tháng 10 năm 2018

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                                                                      Đoàn Thị Thuỷ