Lich công tác tuần III tháng 09 từ ngày 17 – 22/09/2018

Tháng Chín 15, 2018 3:03 chiều

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện
Thứ 2

17/09

Họp giao ban BGH
Thứ 3

 

18/09

– Thăm lớp, kiểm tra nền nếp đầu năm.

– Dự công nhận nông thôn mới tại UBND TT

BGH, TTCM

Hiệu trưởng

Thứ 4

19/09

Xây dựng các loại kế hoạch, quy chế, lên kế hoạch tổ chức hội nghị CBCC-VC năm 2018 BGH, BCH CĐ
Thứ 5

20/09

Tăng cường rèn luyện văn nghệ trung thu năm 2018. BGH
Thứ 6

 

21/09

Tổng hợp trẻ ra lớp, số trẻ ăn bán trú đầu năm. BGH
Thứ 7

22/09

Kiểm tra bếp ăn bán trú BGH

 

                                                                                                                   Nam Giang, ngày 13  tháng 9 năm 2018

                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                                                  Đoàn Thị Thuỷ