LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Tháng Mười Một 2, 2019 4:15 chiều

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 04/11 đến ngày 09/11/2019

       Thời gian          Nội dung công việc  Người  phụ trách        Trực   Ban giám hiệu
            Thứ hai                     04/11 – Họp giao ban BGH. – Ban giám hiệu – Đ/c Thuỷ
           Thứ ba                       05/11 – Tập huấn GDMN tại trường MN Nam Dương. – Ban giám hiệu – Đ/c Nụ
           Thứ tư                       06/11 – Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020. – Ban giám hiệu – Đ/c Trang
         Thứ năm                     07/11  – Ban giám hiệu tham gia các HĐGD ở lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Thuỷ
        Thứ sáu                       08/11 – Ban giám hiệu tham gia các HĐGD ở lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Nụ
         Thứ bẩy                    09/11 – Tổ chức dạy thêm ngày thứ 7. – Ban giám hiệu – Đ/c Trang

 * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                          

                                                                                                      ( Đã ký)

                                                                                               Đoàn Thị Thuỷ