LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 28/10 ĐẾN NGÀY 02/11/2019

Tháng Mười 28, 2019 8:54 sáng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Từ ngày 28/10 đến ngày 02/11/2019

       Thời gian          Nội dung công việc  Người  phụ trách        Trực   Ban giám hiệu
            Thứ hai                     28/10 – Họp giao ban BGH. – Ban giám hiệu – Đ/c Thuỷ
           Thứ ba                       29/10 – Thăm lớp dự giờ. – Ban giám hiệu – Đ/c Nụ
           Thứ tư                       30/10 – Ban giám hiệu tham gia các HĐGD ở lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Trang
         Thứ năm                     31/10  – Ban giám hiệu tham gia các HĐGD ở lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Thuỷ
        Thứ sáu                       01/11 – Ban giám hiệu tham gia các HĐGD ở lớp. – Ban giám hiệu – Đ/c Nụ
         Thứ bẩy                    02/11 – Tổ chức dạy thêm ngày thứ 7. – Ban giám hiệu – Đ/c Trang

 * Chú ý : Những công việc phát sinh nhà trường sẽ thông báo trực tiếp.

                                                                                                   Hiệu trưởng

                                                                                                                                                                          

                                                                                                      ( Đã ký)

                                                                                               Đoàn Thị Thuỷ

 

Sửa