HỘI NGHỊ CBCC-VC NĂM 2018-2019

Tháng Mười 8, 2018 9:56 sáng

Thực hiện Công văn hướng dẫn Số 218/CV-PGD&ĐT ngày 10 tháng 09 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Nam Trực về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018-2019.

      Đúng 14h ngày 06 tháng 10 năm 2018 nhà trường và công đoàn trường mầm non Nam Đào đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018-2019. Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị.

received_552451028538138

received_305696393594967

received_272899043333975

received_272899043333975 received_2005118926446749

received_1272514242888213

received_2015774245379480

B612_20181006_151634_814

B612_20181006_152051_819

B612_20181006_151837_217

B612_20181006_151619_978